ინფორმაცია მნახველთა რაოდენობაზე
29
9
23
23
20
33
18
48
14
16
39
42
25
14
23
15
15
36
27
21
30
36
12
17
31
40
42
15
24
31
3
თარიღი  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2119
9
12
16
15
24
17
17
9
14
20
34
19
13
18
9
11
22
18
17
23
20
12
11
22
27
21
14
18
15
3
თარიღი  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

პერიოდი:   მარტი - აპრილი

P.S. ხიტები - მნახველთა რაოდენობა, გვერდებზე სადაც აყენია მთვლელი;
       ხოსტები - მნახველთა რაოდენობა, უნიკალური IP-მისამართით.