ინფორმაცია მნახველთა რაოდენობაზე
38
24
29
42
42
50
43
32
18
17
27
42
38
29
18
21
14
23
46
26
35
35
21
40
50
44
41
40
24
12
თარიღი  23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2131
21
22
31
27
28
29
27
16
13
22
32
32
25
13
14
12
19
31
22
27
22
17
26
33
27
25
30
19
9
თარიღი  23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

პერიოდი:   მარტი - აპრილი

P.S. ხიტები - მნახველთა რაოდენობა, გვერდებზე სადაც აყენია მთვლელი;
       ხოსტები - მნახველთა რაოდენობა, უნიკალური IP-მისამართით.