ინფორმაცია მნახველთა რაოდენობაზე
37
17
19
28
18
14
30
21
8
19
41
21
55
37
28
19
12
45
54
84
59
33
32
82
33
53
33
22
86
9
თარიღი  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1926
17
13
23
17
11
24
11
8
14
31
19
33
27
24
14
12
36
28
25
28
24
21
32
21
27
25
21
32
5
თარიღი  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

პერიოდი:   სექტემბერი - ოქტომბერი

P.S. ხიტები - მნახველთა რაოდენობა, გვერდებზე სადაც აყენია მთვლელი;
       ხოსტები - მნახველთა რაოდენობა, უნიკალური IP-მისამართით.