ინფორმაცია მნახველთა რაოდენობაზე
17
37
31
12
21
22
27
24
29
26
21
6
10
17
21
20
32
21
10
19
20
20
21
17
19
17
14
20
17
24
4
თარიღი  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1915
28
17
10
18
19
19
10
15
12
11
5
9
13
15
14
25
14
7
15
18
14
17
16
15
14
13
10
12
19
3
თარიღი  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

პერიოდი:   დეკემბერი - იანვარი

P.S. ხიტები - მნახველთა რაოდენობა, გვერდებზე სადაც აყენია მთვლელი;
       ხოსტები - მნახველთა რაოდენობა, უნიკალური IP-მისამართით.