ინფორმაცია მნახველთა რაოდენობაზე
38
50
30
35
252
14
30
70
40
20
34
30
16
6
23
15
33
23
17
23
15
22
17
28
18
14
6
11
19
14
თარიღი  23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2121
22
27
20
16
12
19
35
28
17
19
20
12
5
18
14
19
13
15
14
14
14
14
21
14
9
5
9
18
13
თარიღი  23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

პერიოდი:   ივლისი - აგვისტო

P.S. ხიტები - მნახველთა რაოდენობა, გვერდებზე სადაც აყენია მთვლელი;
       ხოსტები - მნახველთა რაოდენობა, უნიკალური IP-მისამართით.