ინფორმაცია მნახველთა რაოდენობაზე
27
14
16
14
33
25
31
13
11
8
19
19
12
25
6
26
16
13
13
6
45
20
14
21
31
16
26
49
13
12
12
2
თარიღი  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1022
12
15
12
19
17
15
12
11
8
14
11
10
14
6
11
13
11
9
6
16
11
12
15
20
13
18
22
11
7
10
2
თარიღი  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

პერიოდი:   ნოემბერი - დეკემბერი

P.S. ხიტები - მნახველთა რაოდენობა, გვერდებზე სადაც აყენია მთვლელი;
       ხოსტები - მნახველთა რაოდენობა, უნიკალური IP-მისამართით.