ინფორმაცია მნახველთა რაოდენობაზე
24
24
21
11
25
49
48
30
24
24
13
21
21
29
25
24
25
14
18
30
23
19
19
15
43
22
18
28
30
17
14
თარიღი  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 1714
19
16
9
20
40
34
25
20
21
11
17
17
26
21
23
10
12
11
18
13
17
11
11
26
18
15
20
20
13
12
თარიღი  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

პერიოდი:   მარტი - აპრილი

P.S. ხიტები - მნახველთა რაოდენობა, გვერდებზე სადაც აყენია მთვლელი;
       ხოსტები - მნახველთა რაოდენობა, უნიკალური IP-მისამართით.