ინფორმაცია მნახველთა რაოდენობაზე
35
31
31
25
23
14
11
32
36
46
23
24
25
18
35
16
37
24
31
12
16
44
20
47
33
27
11
20
29
23
თარიღი  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1926
25
21
23
19
13
9
24
25
38
22
14
16
11
26
14
25
19
20
12
10
33
18
20
22
19
7
16
23
19
თარიღი  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

პერიოდი:   მაისი - ივნისი

P.S. ხიტები - მნახველთა რაოდენობა, გვერდებზე სადაც აყენია მთვლელი;
       ხოსტები - მნახველთა რაოდენობა, უნიკალური IP-მისამართით.