ინფორმაცია მნახველთა რაოდენობაზე
26
13
22
27
7
24
8
21
19
29
16
38
32
25
5
25
25
43
20
21
15
16
16
20
35
16
5
27
თარიღი  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 1511
11
18
22
6
16
6
15
14
20
15
28
20
19
5
21
17
24
17
16
7
9
13
18
24
13
4
14
თარიღი  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 15

პერიოდი:   სექტემბერი - ოქტომბერი

P.S. ხიტები - მნახველთა რაოდენობა, გვერდებზე სადაც აყენია მთვლელი;
       ხოსტები - მნახველთა რაოდენობა, უნიკალური IP-მისამართით.