ინფორმაცია მნახველთა რაოდენობაზე
30
34
40
11
16
26
28
50
17
22
9
15
22
14
54
29
30
26
11
23
19
18
13
15
17
17
9
15
25
33
7
თარიღი  04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 0321
25
27
10
12
20
18
20
15
18
8
12
13
14
16
20
18
11
9
15
16
14
11
13
11
9
8
13
19
24
2
თარიღი  04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03

პერიოდი:   მარტი - აპრილი

P.S. ხიტები - მნახველთა რაოდენობა, გვერდებზე სადაც აყენია მთვლელი;
       ხოსტები - მნახველთა რაოდენობა, უნიკალური IP-მისამართით.