ინფორმაცია მნახველთა რაოდენობაზე
25
15
29
75
19
20
18
19
27
14
24
28
25
26
15
28
18
28
14
15
29
37
23
16
44
20
26
27
19
11
20
თარიღი  29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2921
14
21
20
16
18
15
17
19
12
17
17
18
20
13
16
17
18
13
11
25
21
13
15
26
16
22
17
15
11
16
თარიღი  29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

პერიოდი:   სექტემბერი - ოქტომბერი

P.S. ხიტები - მნახველთა რაოდენობა, გვერდებზე სადაც აყენია მთვლელი;
       ხოსტები - მნახველთა რაოდენობა, უნიკალური IP-მისამართით.