ინფორმაცია მნახველთა რაოდენობაზე
7
13
9
4
15
12
17
8
6
8
15
13
10
14
14
11
32
6
20
17
10
10
11
13
15
26
18
13
19
6
თარიღი  23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 216
13
8
3
13
8
13
7
6
6
12
11
8
14
6
4
13
6
14
17
6
8
7
12
12
21
15
10
18
6
თარიღი  23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

პერიოდი:   დეკემბერი - იანვარი

P.S. ხიტები - მნახველთა რაოდენობა, გვერდებზე სადაც აყენია მთვლელი;
       ხოსტები - მნახველთა რაოდენობა, უნიკალური IP-მისამართით.