ინფორმაცია მნახველთა რაოდენობაზე
28
25
18
31
18
19
8
16
29
31
19
35
26
46
39
30
28
27
48
68
53
29
21
18
37
43
33
33
29
თარიღი  26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2320
20
15
20
13
15
7
14
21
23
14
26
22
28
27
22
19
22
30
38
25
20
13
13
9
27
22
23
22
თარიღი  26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

პერიოდი:   დეკემბერი - იანვარი

P.S. ხიტები - მნახველთა რაოდენობა, გვერდებზე სადაც აყენია მთვლელი;
       ხოსტები - მნახველთა რაოდენობა, უნიკალური IP-მისამართით.