ინფორმაცია მნახველთა რაოდენობაზე
57
52
45
78
57
67
86
73
56
47
42
90
67
51
45
77
31
30
186
70
65
54
49
69
28
69
78
80
48
60
2
თარიღი  25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2444
35
34
29
37
48
48
50
40
36
33
63
45
37
35
46
27
22
49
52
49
40
33
29
24
43
48
51
40
41
2
თარიღი  25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

პერიოდი:   იანვარი - თებერვალი

P.S. ხიტები - მნახველთა რაოდენობა, გვერდებზე სადაც აყენია მთვლელი;
       ხოსტები - მნახველთა რაოდენობა, უნიკალური IP-მისამართით.