ინფორმაცია მნახველთა რაოდენობაზე
24
14
35
29
23
22
13
23
15
77
30
26
16
46
29
28
31
27
37
10
24
19
24
58
28
31
24
23
9
8
თარიღი  02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3120
11
24
24
21
13
12
14
6
15
19
18
14
37
22
24
25
21
24
10
21
15
20
16
18
20
21
20
6
7
თარიღი  02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

პერიოდი:   მაისი

P.S. ხიტები - მნახველთა რაოდენობა, გვერდებზე სადაც აყენია მთვლელი;
       ხოსტები - მნახველთა რაოდენობა, უნიკალური IP-მისამართით.