ინფორმაცია მნახველთა რაოდენობაზე
20
19
16
36
23
16
25
19
12
11
25
13
20
15
76
11
9
28
22
15
29
48
35
6
22
28
18
14
22
11
თარიღი  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 0817
14
14
27
20
13
24
15
8
10
17
13
14
14
17
10
6
20
17
10
23
21
23
4
19
26
10
10
14
8
თარიღი  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08

პერიოდი:   ივლისი - აგვისტო

P.S. ხიტები - მნახველთა რაოდენობა, გვერდებზე სადაც აყენია მთვლელი;
       ხოსტები - მნახველთა რაოდენობა, უნიკალური IP-მისამართით.