ინფორმაცია მნახველთა რაოდენობაზე
17
15
19
14
9
24
15
16
12
19
23
13
21
10
11
15
20
10
16
23
20
20
36
18
15
16
25
16
18
12
22
თარიღი  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 1714
9
17
12
9
16
11
14
11
15
7
10
13
9
7
14
15
10
8
15
16
14
19
12
6
15
16
12
9
9
16
თარიღი  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

პერიოდი:   აგვისტო - სექტემბერი

P.S. ხიტები - მნახველთა რაოდენობა, გვერდებზე სადაც აყენია მთვლელი;
       ხოსტები - მნახველთა რაოდენობა, უნიკალური IP-მისამართით.