ინფორმაცია მნახველთა რაოდენობაზე
9
31
19
19
18
37
22
7
22
23
24
17
30
16
15
29
19
15
21
45
16
17
46
28
27
27
36
20
13
31
თარიღი  26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 249
23
16
14
15
21
10
6
18
14
21
16
18
11
12
25
19
11
18
22
14
14
23
21
19
23
29
17
12
21
თარიღი  26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

პერიოდი:   მაისი - ივნისი

P.S. ხიტები - მნახველთა რაოდენობა, გვერდებზე სადაც აყენია მთვლელი;
       ხოსტები - მნახველთა რაოდენობა, უნიკალური IP-მისამართით.