ინფორმაცია მნახველთა რაოდენობაზე
14
27
29
24
35
22
14
13
21
43
30
33
31
38
28
31
40
31
25
30
24
18
24
48
36
28
26
45
19
14
თარიღი  28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2613
20
24
18
23
19
10
12
16
22
22
23
20
21
18
26
32
26
18
24
15
15
18
20
23
20
16
20
18
11
თარიღი  28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

პერიოდი:   ივლისი - აგვისტო

P.S. ხიტები - მნახველთა რაოდენობა, გვერდებზე სადაც აყენია მთვლელი;
       ხოსტები - მნახველთა რაოდენობა, უნიკალური IP-მისამართით.