ინფორმაცია მნახველთა რაოდენობაზე
48
36
29
26
28
21
17
34
27
50
31
16
17
18
35
35
31
10
30
15
16
25
27
41
34
16
14
20
26
50
თარიღი  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1931
20
20
23
20
16
11
24
20
25
18
13
12
14
22
22
19
9
17
9
12
18
20
21
17
10
9
15
22
18
თარიღი  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

პერიოდი:   იანვარი - თებერვალი

P.S. ხიტები - მნახველთა რაოდენობა, გვერდებზე სადაც აყენია მთვლელი;
       ხოსტები - მნახველთა რაოდენობა, უნიკალური IP-მისამართით.